Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/79/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz art. 48 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, zm.: Dz. U z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 1240, poz. 493), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zwiększenie I transzy środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" w 2015r. w wysokości 2 933,57 zł. z podziałem na:

 1. na realizację zadań kwota w wysokości 2 754,53 zł;
 2. na obsługę programu kwota w wysokości 137,73 zł;
 3. na promocję programu kwota w wysokości 27,54 zł;
 4. na ewaluację programu kwota w wysokości 13,77 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z aneksem nr 8 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba przyjęcia dodatkowych środków w kwocie 2 933,57 zł. słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote 57/100), na realizację zadań w Module I Obszar C zadanie 3 "Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne". Wartość protezy kończyny dolnej, zawarta we wniosku osoby niepełnosprawnej wynosi 15 500,00 (kwota dofinansowania ze środków PFRON dla beneficjenta wynosi 13 950,00 zł)

W/w kwota jest uzupełnieniem przyznanych przez PFRON w 2015 r. środków na to zadanie w wysokości 12 995,47 zł i pozwoli sfinansować wniosek na zakup protezy kończyny dolnej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-12-02 15:12:44
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 15:12:44

Strona odwiedzona 347 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.