Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/81/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość"

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 3a oraz 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Gryfinie wyraża wolę realizacji projektu "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość" w ramach Działania 7.1 Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie naboru wniosków o dofinansowanie projektów RPZP.07.01.00-IP.02-32-PO2/15 w ramach Działania 7.1 Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowało projekt pn. "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość", będący odpowiedzią na przedmiotowy nabór.

Planowany całkowity okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.219.680,00 zł

Źródłem finansowania projektu będzie wnioskowana kwota dofinansowania. Poziom dofinansowania projektów realizowanych w ramach RPOWZP wynosi: w części UE 85% (1 036 728,00 zł), w części wkładu własnego 15% ( 182 952,00 zł). Wkład własny pokrywany będzie z zasiłków i świadczeń wypłacanych przez PCPR , beneficjentom projektu.

Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem ok 40 osób opuszczających pieczę zastępczą i 20 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci projektu będą objęci działaniami o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. W wyniku wszystkich działań zaplanowanych w projekcie, beneficjenci zostaną przygotowani do dorosłego życia. Nabędą umiejętności gospodarowania własnymi pieniędzmi, prowadzenia gospodarstwa domowego, będą mieli możliwość uzyskania kursów: prawa jazdy i zawodowych, wg indywidualnych potrzeb. Część osób objętych wsparciem społeczno-zawodowym, uzyska pracę.

W związku z tym zasadne jest podejmowanie działań związanych z realizacją projektu "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość".

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-12-02 15:19:48
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 15:19:48

Strona odwiedzona 448 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.