Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/84/2015 z dnia 2015-12-22

w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz.709) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego dokonuje się zmiany § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:
  1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  2. Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu - 84 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - 76 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  4. Pozostałym radnym - 71 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Miesięczna dieta przysługująca radnemu, obliczona zgodnie z ust. 1, nie może przekroczyć określonej w odrębnych przepisach maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu powiatu oraz kwoty wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców radnemu przysługuje 85% maksymalnej wysokości diety (Rozporządzenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wzrośnie i będzie wynosiło 1850,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały w celu dostosowania wysokości diet do zapisów ww. aktów prawnych.

Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu
mgr Agnieszka Jackiewicz

data opublikowania: 2015-12-23 13:15:36
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 13:15:36

Strona odwiedzona 234 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.