Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/86/2015 z dnia 2015-12-22

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457 i poz. 1873 oraz z 2015 r. poz. 493 i poz. 1240) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r., polegającą na:

 1. Dokonaniu zmniejszenia planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, i społecznej, szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 lp. 7 do Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. w części dotyczącej:
  1. Finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wysokości 2 313,00 zł.
  2. Finansowania wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 1 082, 17 zł.
  3. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się o kwotę 502,22 zł.
  4. finansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych o kwotę 344,09 zł
  5. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, o kwotę 300,00 zł.
 2. Dokonaniu zwiększenia planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
  1. Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, o kwotę 4 541,48 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 09.11.2015 r. zachodzi konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 3 395,17 zł. Ponadto na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się pozostała kwota 502,22 zł. Na zadanie: dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych pozostała niewykorzystana kwota 344,09 zł, a na zadanie dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, nie wykorzystano kwoty 300,00 zł.

W związku z tym, iż w chwili obecnej największe jest zainteresowanie osób niepełnosprawnych dofinansowaniem do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a posiadane środki na to zadanie w br. zostały wyczerpane. Proponuje się wszystkie niewykorzystane środki na w/w zadania przeznaczyć na zadanie pn. dofinansowaniem do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w łącznej wysokości 4 541,48 zł. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-12-23 13:26:18
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 13:26:18

Strona odwiedzona 268 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.