Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/95/2016 z dnia 2016-01-21

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie nieruchomości zabudowanej znajdującej się w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino, działka nr 162/1 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XV/173/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 tekst jednolity, poz. 1777), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie służebnością przesyłu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 162/1 obręb 3 miasto Gryfino o powierzchni 0,5245 ha, dla, której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00046561/0 na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego, oraz zapewnienie dostawcy swobodnego dostępu do przyłącza, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, w celu dokonania kontroli pracy odczytów wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, testów, przeglądów, regulacji, konserwacji, remontu, usunięcia awarii i demontażu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

"Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie ustanowienie służebności przesyłu na działce oznaczonej nr 162/1 obręb 3 miasto Gryfino pod planowaną inwestycję rozbudowy Szpitala. Niniejsza służebność ustanowiona zostać ma na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego.

Ww. działka stanowi własność Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z przywołaną w podstawie prawnej Uchwałą Rady Powiatu, wszystkie obciążenia ustanawia właściciel nieruchomości za zgodą Rady Powiatu, w związku z tym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2016-01-25 11:28:54
data ostatniej aktualizacji: 2016-01-25 11:28:54

Strona odwiedzona 389 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.