Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/98/2016 z dnia 2016-02-25

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022".

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. Dz. U. z 2015 , poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz.160, poz. 1616, poz. 1830 Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji "Strategię rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022", stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2015 r. z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Opracowanie niniejszej Strategii stało się konieczne z uwagi na fakt utraty mocy obowiązującej uchwalonej w 2007 roku Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015.
Projekt niniejszej uchwały poddany został konsultacjom społecznym w trybie wynikającym z uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 163/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022"
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały Rady Powiatu w tym zakresie jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-02-29 13:44:54
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 13:44:54

Strona odwiedzona 396 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.