Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/100/2016 z dnia 2016-02-25

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. Dz. U. z 2015 , poz. 1045 i poz. 1890) oraz art.6 ust.3 pkt 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art.6 ust.3 pkt 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych powiatu należy w szczególności: opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Obecnie w związku z wejściem w życie nowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022, zasadnym jest opracowanie spójnego z powyższym dokumentem programu działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020 jest kontynuacją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 2011-2015, uzupełnionym o nowe zapisy, które pojawiły się w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dokonano też aktualizacji podstawy prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Wobec powyższego podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-02-29 13:46:06
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 13:46:06

Strona odwiedzona 478 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.