Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/101/2016 z dnia 2016-02-25

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890, poz. 1045) w zw. z art. 6a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej następujące odcinki dróg powiatowych i jednocześnie zalicza się je do kategorii drogi gminnej:
 1. droga powiatowa nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec, na odcinku: od drogi nr 1352Z do miejscowości Żelisławiec,
 2. droga powiatowa nr 1352Z Szczecin - Kołowo - Śmierdnica, na odcinku: Szczecin - Kołowo,
 3. droga powiatowa nr 1355Z Nieznań - Żelewo.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z budową drogi ekspresowej S3 droga krajowa nr 3 Płonia - Smolary, na podstawie ustawy o drogach publicznych, straciła swoją dotychczasową kategorię, stając się drogą gminną. Na terenie powiatu gryfińskiego była droga krajowa nr 3 przebiega przez jedną gminę - gm. Stare Czarnowo (odcinek długości ok.11,4km). W 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych, na mocy której gminy podjęły stosowne uchwały o pozbawieniu drogi nr 3 kategorii gminnej, a drodze nadano kategorię drogi wojewódzkiej.
Zapisy zmienionej ustawy o drogach publicznych umożliwiają w takim przypadku "kaskadowe" przekazywanie proporcjonalnych odcinków dróg i z tej możliwości skorzystało Województwo Zachodniopomorskie, podejmując w dniu 17 listopada 2015 r. uchwałę o przekazaniu, na rzecz powiatów gryfińskiego i myśliborskiego, trzech odcinków dotychczasowych dróg wojewódzkich. W przypadku powiatu gryfińskiego dotyczy to dróg: nr 119 Radziszewo - Gardno (10,6km), nr 121 Banie - Rów (9,3km), łącznie ok. 19,9km.
Na podstawie art. 10 ust. 5c ustawy o drogach publicznych powiat ma także możliwość pozbawienia kategorii proporcjonalnych odcinków dróg powiatowych, które następnie stają się drogami gminnymi. Propozycja zmian, których dotyczy niniejsza uchwała, obejmuje trzy odcinki dróg powiatowych: nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec (odcinek 7,7km), nr 1352Z Szczecin - Kołowo - Śmierdnica (odcinek 7,2km) oraz nr 1355Z Nieznań - Żelewo (5km), o łącznej długości ok. 19,9km. Typując odcinki dróg kierowano się przede wszystkim przyczynowością terytorialną, wobec czego wymienione drogi znajdują się wyłącznie na terenie gminy Stare Czarnowo. Lokalizację dróg przedstawia załącznik do uchwały.
Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych zmiana kategorii dróg powiatowych wymaga podjęcia stosownej uchwały przez radę powiatu.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-02-29 13:46:06
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 13:46:06

Strona odwiedzona 491 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.