Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/102/2016 z dnia 2016-02-25

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2016.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 779, poz. 1642 i poz. 1830) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 806) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych obowiązujące w 2016 r.:

 1. rower wodny lub skuter wodny:
  1. za usunięcie - 54 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 18 zł;
 2. poduszkowiec:
  1. za usunięcie - 105 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 34 zł;
 3. statek o długości kadłuba do 10 m:
  1. za usunięcie - 127 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 54 zł;
 4. statek o długości kadłuba do 20 m:
  1. za usunięcie - 158 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 105 zł;
 5. statek o długości kadłuba powyżej 20 m:
  1. za usunięcie - 209 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 158 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która określa m.in. zasady i tryb usuwania i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji. Przepis art. 31 ust. 1 w/w ustawy zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego.
Ustawodawca w art. 31 ust. 3 w/w ustawy określił iż, maksymalne opłaty za usuwanie i przechowywanie jednostek pływających podlegają corocznej zmianie i są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 30 ustawy należy przyjąć stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r..

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2016-02-29 13:47:12
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 13:47:12

Strona odwiedzona 431 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.