Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/105/2016 z dnia 2016-02-25

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Na wniosek Starosty Gryfińskiego odwołuje się Panią Izabelę Świderek ze stanowiska Skarbnika Powiatu Gryfińskiego z dniem 25 lutego 2016 r.
 2. W związku ze stanowiskiem Pani Izabeli Świderek wyrażonym w piśmie z dnia 15 lutego 2016 r. odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Pani Izabela Świderek - Skarbnik Powiatu Gryfińskiego wystąpiła do Starosty Gryfińskiego o rozwiązanie stosunku pracy.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy odwoływanie na wniosek Starosty Skarbnika Powiatu.
Starosta Gryfiński, wobec braku przeciwwskazań, wnioskuje do Rady Powiatu w Gryfinie o odwołanie Skarbnika Powiatu Gryfińskiego zgodnie ze złożonym pismem z dniem 25 lutego 2016 r. W związku z oświadczeniem Pani Izabeli Świderek zawartym w piśmie z dnia 15 lutego 2016 r. rozwiązanie stosunku pracy następuje na mocy porozumienia stron.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2016-02-29 13:48:02
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 13:48:02

Strona odwiedzona 403 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.