Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/108/2016 z dnia 2016-03-31

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1445 zm: Dz.U. z 2015r., poz.1045 i poz. 1890) w związku z art. 19 i 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz.1359, poz. 160, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022", poprzez:

 1. dodanie w przyjętym tekście strategii po rozdziale XVI rozdziałów XVII i XVIII zawierających prognozę zmian w sytuacji społecznej w powiecie gryfińskim (rozdział XVII) oraz określenie ram finansowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim (rozdział XVIII),
 2. zmianę numeracji dotychczasowych rozdziałów strategii numer XVII i XVIII, które otrzymują numery XIX i XX,
 3. uzupełnienie i zmianę spisu treści oraz spisu tabel strategii w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w pkt 1 i 2,

zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie NK.3.4100.2016.SA z dnia 10 marca 2016 r. z którego wynika, że w uchwalonej "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022" nie wskazano prognozy zmian oraz nie określono w niej ram finansowych, uzupełniono strategię o dwa brakujące rozdziały tj: XVII. Prognoza zmian w sytuacji społecznej w powiecie gryfińskim i XVIII Ramy finansowe strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-05 08:11:03
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 08:11:03

Strona odwiedzona 331 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.