Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/111/2016 z dnia 2016-03-31

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury - "Obchody 71. rocznicy forsowania Odry".

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W 2016 roku przypada 71. rocznica forsowania Odry. Uroczystości rocznicowe odbędą się 23 kwietnia przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórach oraz przy pomniku Sapera w Gozdowicach. Głównym organizatorem uroczystości jest Gmina Mieszkowice. Program obchodów obejmuje m.in. bieg pamięci narodowej pn. "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka" oraz konferencję naukową zatytułowaną "Nadodrzańskie spotkania z historią - 2016".

Koszty związane z obchodami jubileuszu oszacowane zostały na poziomie 50 tys. zł, w związku z tym Burmistrz Mieszkowic wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Gryfinie o pomoc w realizacji przedsięwzięcia poprzez udzielenie wsparcia finansowego odchodów rocznicowych.

Pragnąc włączyć się do realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury "Obchody 71. rocznicy forsowania Odry".

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2016-04-05 08:23:52
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 08:23:52

Strona odwiedzona 271 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.