Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/112/2016 z dnia 2016-03-31

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117,1130,1189, 1190, 1269, 1358,1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na pomoc finansową dla ..., zamieszkałej w ..., w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) w związku z pożarem jej domu w dniu 12.03.br.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2016 r. w ..., gmina Mieszkowice, miał miejsce pożar domu ...

W wyniku pożaru zniszczony został dach wraz z poddaszem oraz zalane pomieszczenia mieszkalne. Bez pomocy, nie jest ona w stanie naprawić powstałych szkód.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2016-04-05 08:26:48
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 08:26:48

Strona odwiedzona 303 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.