Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/115/2016 z dnia 2016-04-28

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 1 ust. 3 załączników nr 4, 5a i 5b do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię "Bohaterów Powstania Warszawskiego", niżej wymienionym szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91:

 1. II Liceum Ogólnokształcącemu,
 2. Technikum Zawodowemu,
 3. Zasadniczej Szkole Zawodowej,
 4. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych.

§ 2.

 1. Akt założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91, po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Statut Zespołu zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Z wnioskiem o nadanie imienia "Bohaterów Powstania Warszawskiego" szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie: II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Zawodowemu, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wystąpił wicedyrektor Zespołu.

O nadanie imienia zawnioskował Związek Powstańców Warszawskich Koło Terenowe w Szczecinie, z którym szkoła od kilku lat utrzymuje kontakt, zaprasza na uroczystości szkolne lub spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego.

Wybór patrona otrzymał akceptację organów Zespołu tj. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Poprzez nadanie imienia szkoły zyskają swoistą indywidualność i tożsamość wyróżniającą je spośród innych szkół.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-29 13:47:21
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 13:47:21

Strona odwiedzona 247 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.