Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/116/2016 z dnia 2016-04-28

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020"

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 i pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Strategię rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 i pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu.

Turystyka jest obecnie rozumiana jako zjawisko interdyscyplinarne, którego fenomen wiąże się z czasem wolnym i podróżowaniem. W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju środków transportu, potencjalnym turystą może stać się każdy mieszkaniec globu. Zadaniem strategii jest więc takie ukazanie potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, żeby zainteresowała się nim możliwie najszersza grupa turystów z kraju i ze świata.

Wykonanie opracowania dokumentu pn. "Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020" zostało zlecone instytucji zewnętrznej na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Realizując zawartą z Powiatem Gryfińskim umowę konsorcjum Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie "Człowiek, Nauka, Środowisko", wykonało opracowanie przedmiotowej strategii.

W części analitycznej przedstawiono diagnozę atrakcyjności turystycznej powiatu, rozumianej jako wypadkowa jego dostępności transportowej, walorów naturalnych i antropogenicznych oraz zagospodarowania turystycznego.

Część strategiczna poświęcona jest zagadnieniom programowania rozwoju turystyki w powiecie. Jej podstawowa struktura składa się z misji i wizji rozwoju turystyki, których osiągnięcie umożliwi realizacja poszczególnych celów strategicznych. W każdym z celów zapisano także cele niższego rzędu, tak zwane cele operacyjne, poparte działaniami. To one tworzą katalog poszczególnych akcji, które należałoby podjąć, mając na uwadze rozwój szeroko rozumianej funkcji turystycznej w powiecie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-29 13:59:50
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 13:59:50

Strona odwiedzona 299 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.