Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/123/2016 z dnia 2016-05-24

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz. U. z 2015r. poz. 1774, zm.: Dz. U. z 2015r. poz. 1777, Dz. U. z 2016r. poz. 65) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na mienie Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek:
  • 263 o pow. 0,72 ha i 264 o pow. 0,12 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Bielin, gmina Moryń,
  • 915 o pow. 0,25 ha, 916 o pow. 0,48 ha i 918 o pow. 0,72 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Przyjezierze II, gmina Moryń,
  • 731 o pow. 0,14 ha, 732 o pow. 1,24 ha, 733 o pow. 1,22 ha i 734 o pow. 1,63 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Łysogórski, gmina Mieszkowice.
 2. Darowizna nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje w celu przekazania ich na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice.
 3. ałącznikami do niniejszej uchwały są mapy ewidencyjne, określające granice działek przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości drogowych oznaczonych numerami działek:

 • 263 o pow. 0,72 ha i 264 o pow. 0,12 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Bielin, gmina Moryń,
 • 915 o pow. 0,25 ha, 916 o pow. 0,48 ha i 918 o pow. 0,72 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Przyjezierze II, gmina Moryń,
 • 731 o pow. 0,14 ha, 732 o pow. 1,24 ha, 733 o pow. 1,22 ha i 734 o pow. 1,63 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Łysogórski, gmina Mieszkowice.

Przedmiotowe nieruchomości, wchodzące w skład drogi powiatowej Nr 1428Z Gozdowice - Moryń, stanowią pełne enklawy wśród gruntów Nadleśnictwa Mieszkowice i mają charakter dróg leśnych. Służą one celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami ustawy o lasach winny być ewidencyjnie lasem.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXVII/206/2013 z dnia 01 października 2013r., przedmiotowe nieruchomości pozbawione zostały kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania, a następnie, na podstawie porozumienia z dnia 18 września 2014r., przekazane w użytkowanie na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice.

Z uwagi na fakt, że ww. nieruchomości stanowią własność Powiatu Gryfińskiego a Nadleśnictwo reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, niezbędne jest uregulowanie formy władania przedmiotowych nieruchomości przez Nadleśnictwo.

Stosownie do art. art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych powyższych nieruchomości zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na mienie Skarbu Państwa przedmiotowych nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-05-27 11:08:28
data ostatniej aktualizacji: 2016-05-27 11:08:28

Strona odwiedzona 353 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.