Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/135/2016 z dnia 2016-09-15

w sprawie pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w zw. z art. 6a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281, poz. 770, poz. 903), §7 porozumienia Nr 1/P/ZD/2016 z dnia 14.01.2016 r., Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej następujące drogi powiatowe:
  1. droga powiatowa nr 1443Z - ulica Klasztorna, stanowiąca działkę drogową nr 96, położoną w obrębie ewidencyjnym Chojna 3,
  2. droga powiatowa nr 1449Z - ulica Malarska, stanowiąca działkę drogową nr 97/4, położoną w obrębie ewidencyjnym Chojna 3.
 2. Przebieg dróg wymienionych w ust.1 określa załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


UZASADNIENIE

Na podstawie porozumienia Nr 1/P/ZD/2016 z dnia 14.01.2016 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie powierzył Burmistrzowi Gminy Chojna prowadzenie zadań zarządcy drogi z zakresu ustawy o drogach publicznych na ulicach powiatowych Klasztornej i Malarskiej w Chojnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Jednocześnie w oparciu o §7 porozumienia Strony zobowiązały się, w terminie do 30 września br., do podjęcia stosownych uchwał w zakresie zmiany kategorii dróg z powiatowej na gminną.

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii powiatowej następuje w drodze uchwały rady powiatu, w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-09-19 14:01:18
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 14:01:18

Strona odwiedzona 259 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.