Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/138/2016 z dnia 2016-09-15

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt.7 lit. a - lit. d i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, zm: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz.1456, Dz. U. 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240,1273,1359, 1649, 1886, z 2016 r. poz.195 poz.1886) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadania:

 1. Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - o kwotę 3 540,00 zł.
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - o kwotę 3 239,20 zł.
 3. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - o kwotę 5 000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadania:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych - o kwotę 2 700,00 zł.
 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 9 079,20

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


UZASADNIENIE

W związku z niewykorzystaniem środków PFRON na zadania: zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - na kwotę 3 540,00 zł. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - na kwotę 3 239,20 zł. zł., dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych na kwotę 5 000,00 zł., zachodzi potrzeba przesunięcia w/w środków na zadania, których finansowanie jest obecnie wstrzymane ze względu na brak środków. Na dzień 15 sierpnia 2016 r. największe jest zainteresowanie osób niepełnosprawnych dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacją barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Proponuje się przeznaczyć na te zadania kwoty jak w projekcie uchwały. Zaproponowany podział środków został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski

data opublikowania: 2016-09-19 14:14:39
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 14:14:39

Strona odwiedzona 234 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.