Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/144/2016 z dnia 2016-10-27

w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1137; zm.: .U. Dz. z 2012r., poz. 1448, Dz. U. z 2013r., poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 161; zm: Dz.U. z 2014r. ,poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822; zm: Dz. U. z 2015r., poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1038, poz. 1045, poz. 1326, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 1893, poz. 2183, poz. 2281; zm: Dz. U. z 2016r., poz. 266, poz. 352, poz. 1250), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się następujące wysokości opłat:

 • za rower lub motorower - 110 zł,
 • za motocykl - 218 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 476 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 594 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 841 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1239 zł,
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1508 zł.

§ 2.

 1. Za parkowanie pojazdu, usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za każdą dobę przechowywania ustala się następujące wysokości opłat:
  • za rower lub motorower - 19 zł,
  • za motocykl - 26 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł,
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 133 zł,
  • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196 zł.
 2. Doba przechowywania rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, po upływie 24 godzin rozpoczyna się kolejna w pełni płatna doba.

§ 3. Stawki kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, ustala się w wysokosci:

 • za rower lub motorower - 55 zł,
 • za motocykl - 109 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 238 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 297 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 420,50 zł,
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 619,50 zł,
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 754 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/78/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2017r.

Przedwodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi, za parkowanie pojazdów oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki oplat - art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Uchwalenie maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu ma na celu zabezpieczenie środków na obsługę zadań z zakresu usuwania pojazdów oraz parkowania pojazdów usuniętych przez przedsiębiorców oraz ewentualne pokrycie kosztów przechowywania, opłat sądowych, wyceny rzeczoznawcy, pojazdów nie odebranych przez właścieli.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2016-11-02 08:32:08
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 08:32:08

Strona odwiedzona 340 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.