Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/145/2016 z dnia 2016-10-27

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przysługującego Powiatowi Gryfińskiemu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 160 o pow. 1 348 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 160 o pow. 1 348 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 6, stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 10 UO/UZ/UA - usługi publiczne oświaty (UO), zdrowia (UZ) i administracji publicznej (UA).

Stosownie do zapisów uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-02 08:36:10
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 08:36:10

Strona odwiedzona 287 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.