Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/147/2016 z dnia 2016-10-27

w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. Poz. 814, zmiany; z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 652) Rada Powiatu w Gryfinie na wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Szczecinie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr VII/69/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.; stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/162/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie zwrócił się z wnioskiem o uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego, gdyż wymaga on aktualizacji uwzględniającej zmiany w prawodawstwie od 2002 r.

W projekcie uchwały przewiduje się uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego a wprowadzone zmiany dotyczą także zmian w organizacji i zasadach działania Społecznej Straży Rybackiej. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie powołał Koordynatora ds. Powiatowych Społecznych Straży Rybackich, który:

 • organizuje szkolenia komendantów strażników z udziałem Państwowej Straży Rybackiej, Policji, Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego,
 • przewodniczy komisji weryfikującej strażników,
 • nadaje i przydziela numery identyfikacyjne,
 • przydziela i rozlicza komendantów z druków ścisłego zarachowania,
 • systematycznie przydziela SSR środki finansowe na ochronę wód - przyznane w drodze Uchwały przez Okreg PZW,
 • monitoruje i przekazuje na bieżąco komendantom w formie pism i szkoleń zmiany w obowiązujących przepisach.

Zgodnie z pkt II, § 2 pkt 2 Regulaminu SSR Koordynator ds. Powiatowych Społecznych Straży Rybackich jest bezpośrednim przełożonym Komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

Załącznikiem do uchwały jest Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego.

Uchyla się obowiązującą uchwalę Rady Powiatu Powiatu w Gryfinie Nr XVI/162/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-02 08:49:18
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 08:49:18

Strona odwiedzona 294 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.