Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/148/2016 z dnia 2016-10-27

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 536 450,75 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 536 450,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 243 778,75 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1 243 778,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 672 672,00 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 632 672,00 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 380 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1 380 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami. Zgodnie z decyzją Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego o odmowie przyznania pomocy finansowej na realizację zadań: "Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica" (planowane dofinansowanie 560 000,00 zł, wkład własny powiatu 330 000,00 zł) i "Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1357Z Daleszewo-Chlebowo" (planowane dofinansowanie 260 000,00 zł, wkład własny powiatu 150 000,00 zł), zmniejsza się plan dochodów o 820 000,00 zł i plan wydatków o 1 300 000,00 zł.
 2. Zwiększa się o 120 000,00 zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
 3. Po analizie planu dochodów budżetu, zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek bankowych o 29 150,00 zł i opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu gryfińskiego o 14 628,75 zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 423 778,75 zł.
 4. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o 20 000,00 zł, z tytułu otrzymanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 472 672,00 zł, z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz wpłat gmin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania bieżące dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.
 6. Zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zmniejsza się o 80 000,00 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju" o 40 000,00 zł i na remont dachu internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie o 40 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-02 08:57:23
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 08:57:23

Strona odwiedzona 270 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.