Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/150/2016 z dnia 2016-11-24

w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2156 ze zmianami: z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629 i 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2015/2016, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-28 11:16:01
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 11:16:01

Strona odwiedzona 285 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.