Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/153/2016 z dnia 2016-11-24

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a - lit. d i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; zm.: z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457 i poz. 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, 1649, 1886 z 2016 r. poz.195, poz. 1336.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. poz. 1579) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową na zadania:

 1. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł;
 2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 5.000,00 zł;
 3. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł;
 4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - 923,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację społeczną na zadanie - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 15.923,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z niewykorzystaniem środków PFRON na zadania: finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł, finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł, (środki będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie) oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 5000,00 zł, i likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - 923,00 zł zachodzi potrzeba przesunięcia w/w środków na zadanie pn. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 15.923,00zł. Zadanie to nie jest finansowane od drugiej połowy sierpnia br. z powodu braku środków, a zobowiązania z roku 2016 przechodzą na rok następny co spowoduje trudności z rozdysponowaniem środków PFRON w roku 2017. Zaproponowane przesunięcia środków zostały zaakceptowane przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2016-11-28 11:35:34
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 11:35:34

Strona odwiedzona 275 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.