Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/156/2016 z dnia 2016-11-24

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586) oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 247/23 o pow. 197 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem działki 247/8 o pow. 13 976 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. Nieruchomość ta uległa podziałowi na działki nr 247/23 o pow. 197 m2 i 247/24o pow. 13 778 m2. Nowopowstała działkanr 247/23 zajęta jest pod pas drogowy drogi publicznej krajowej nr 31 i pozostaje we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mając powyższe na uwadze, w celu uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomości, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła z wnioskiem o przekazanie działki nr 247/23 w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, ewentualnie o jej sprzedaż.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest uregulowanie stanu prawnego zajętej pod drogę krajową działki nr 247/23, poprzez jej sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym.

Przewodniczący Rady

mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-28 12:30:23
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 12:30:23

Strona odwiedzona 267 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.