Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/159/2016 z dnia 2016-12-22

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiana: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039, zmienionej:

 1. uchwałą nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039,
 2. uchwałą nr XVII/121/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039,
 3. uchwałą nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039,
 4. uchwałą nr XIX/129/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039,
 5. uchwałą nr XX/141/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039,
 6. uchwałą nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039,
 7. uchwałą nr XXIII/155/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2016-2020" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Roman MichalskiUZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-12-27 15:19:28
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 15:19:28

Strona odwiedzona 227 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.