Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/175/2017 z dnia 2017-03-30

w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. poz. 1579, 1948); art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a,b,c,d,f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046,1948;); § 2 pkt 2,3,4,7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( t.j.: Dz.U. z 2015 r poz. 926); §5,§6,§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. poz.230.1694); Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględniając ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie oraz mając na celu umożliwienie skorzystania ze środków jak największej ilości uprawnionych, zaleca się udzielanie dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku według zasad określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Propozycja wprowadzenia zasad dotyczących udzielania dofinansowania ze środków PFRON do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. wynika z utrzymującej się od kilku lat tendencji wzrostu potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania dofinansowania nieadekwatnej do wysokości środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Gryfińskiego.

W związku z powyższym w roku 2017 proponuje się przede wszystkim zmniejszenie dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Pozwoli to na udzielenie dofinansowania większej liczbie wnioskodawców.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-04-04 10:29:26
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 10:29:26

Strona odwiedzona 344 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.