Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/184/2017 z dnia 2017-04-28

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 397, poz. 774 i poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330, poz. 1887 i poz. 1948), w związku z § 4 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2011 r. nr 76 poz. 1434), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie dotacji w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołowie (nazwa zadania: Kołowo, kościół filialny neoromański pw. NSPJ, wymiana dachu w krytycznym stanie oraz remont wieży).

§ 2. Dotacja zostanie udzielona z budżetu powiatu na rok budżetowy 2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W uchwale nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, zgodnie z którymi istnieje możliwość udzielenia dotacji na zadania określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).

W związku z tym, że kościół w Kołowie wymaga pilnych prac remontowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie rekomendował wniosek Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. "Kołowo, kościół filialny neoromański pw. NSPJ, wymiana dachu w krytycznym stanie oraz remont wieży".

Środki finansowe na udzielenie dotacji znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Gryfińskiego.

Wobec powyższego Rada Powiatu może udzielić dotacji na zasadach określonych w ww. cytowanej uchwale.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-05-05 08:49:36
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-05 08:49:36

Strona odwiedzona 342 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.