Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/190/2017 z dnia 2017-05-25

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2174; zm. z 2260, z 2017r. poz. 820), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę za zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata tj. od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2041 r., w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 272, pow. 500,49 m2 obręb 3 miasto Chojna, przy ul. Dworcowej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z potrzebą zabezpieczenia mieszkańcom południowej części Powiatu Gryfińskiego dostępu do świadczeń medycznych zasadnym jest, wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 272 obręb 3 miasto Chojna posiadającą urządzoną Księgę Wieczystą o nr SZ1Y/00049413/9 na rzecz "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Całkowita powierzchnia przeznaczona do dzierżawy w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie wynosi 500,49 m2 i w całości przeznaczona jest pod działalność medyczną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i tylko do wykorzystania na cele statutowe "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejszy okres dzierżawy zawarty w przedmiotowej Uchwale, stanowi dostosowanie do terminów zawartych na dzierżawę innych budynków i pomieszczeń, przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r. Okres dzierżawy pomieszczeń i budynków w niniejszej umowie przewidziany jest na lat 30 tj. od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2041 r.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na wyznaczony okres i podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-05-26 14:07:25
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-26 14:07:25

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.