Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/192/2017 z dnia 2017-05-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 833 618,36 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 416 318,36 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 417 300,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 833 618,36 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 416 318,36 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 417 300,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zwiększa się o 135 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w związku z realizacją projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 2. Zwiększa się o 281 168,36 zł plan dochodów budżetu powiatu i o 60 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. Środki na realizację projektu "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018. Pozostała część zaliczki, czyli kwota 221 168,36 zł przypisana została do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. Zwiększa się o 417 300,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z pismem Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie przyznania powiatowi środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami".
 4. Zwiększa się o 150,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zgodnie z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, w związku z umową z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wakacyjnej linii komunikacyjnej.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-05-26 14:17:47
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-26 14:17:47

Strona odwiedzona 446 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.