Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/194/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 7a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i 935), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1984, 2260, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Gryfino w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie".
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XX/137/2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na drogach gminnych i powiatowych Powiat Gryfiński i Gmina Gryfino uzgodniły współfinansowanie inwestycji drogowych, realizowanych przez obie strony w bieżącym roku. Zgodnie z powyższym Gmina przekaże dla Powiatu kwotę 500 tys. złotych na przebudowę ulicy Armii Krajowej, realizowaną ze środków "Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Wartość inwestycji wynosi blisko 3 mln 700 tys. złotych brutto.

Powiat natomiast, w kwocie 500 tys. złotych, dofinansuje zadanie Gminy pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie". Koszt inwestycji gminnej wynosi 1 mln 440 tys. złotych brutto. W wyniku realizacji zadania gruntownie zmodernizowane zostaną trzy odcinki ulic gminnych oraz wybudowana kanalizacja deszczowa. Środki finansowe przekazane przez Powiat stanowić będą pomoc finansową w formie dotacji celowej.

Udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego wymaga zgody organu stanowiącego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-06-27 14:42:29
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 14:42:29

Strona odwiedzona 211 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.