Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/195/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 79 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128, zm. Dz. U z 2017 r. poz. 777, poz. 966), art. 18 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi o kwotę 22,90 zł.

§ 2. Zmniejsza się opłatę za wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, spowodowana została zmianami administracyjnymi o kwotę 43,91 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/136/2007 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie art. 79 b ustawy prawo o ruchu drogowym, rada powiatu może w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia, osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowana została zmianami administracyjnymi.
Na podstawie art. 18 a ustawy o kierujących pojazdami, rada powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia, osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy spowodowana została zmianami administracyjnymi.
W związku ze zmianą stanu prawnego Uchwała Nr XI/136/2007 Rady Powiatu w Gryfińskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz wydania prawa jazdy, została zmieniona.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-06-27 14:42:29
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 14:42:29

Strona odwiedzona 302 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.