Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/226/2017 z dnia 2017-11-30

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Mieszkowice w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla ...* w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz dla ...* w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) zamieszkałych w ...*, w związku z pożarem ich domu w nocy z 11 na 12 listopada 2017 r.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W nocy z 11 na 12 listopada 2017 r. w ...* wybuchł pożar w domu stanowiącym wspólnotę mieszkaniową, zamieszkałym przez ...* oraz ...*

W wyniku pożaru spaleniu uległ cały dach oraz częściowo mieszkanie ...* znajdujące się na piętrze.

Podczas prowadzenia akcji ratowniczej zalane zostały oba mieszkania, w wyniku czego zniszczeniu uległo wyposażenie oraz rzeczy osobiste mieszkańców.

Po akcji ratowniczej budynek został przykryty plandekami.

Udzielona pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodzin oraz częściowo pokryć straty powstałe w wyniku pożaru.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

data opublikowania: 2017-12-01 13:51:59
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 13:51:59

Strona odwiedzona 29 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.