Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/233/2017 z dnia 2017-12-28

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529 i poz. 1595) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Powiatowi Gryfińskiemu prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 237/7 o pow. 1,0818 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00069493/9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona nr działki 237/7 o pow. 1,0818 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń stanowi własność Powiatu Gryfińskiego. Przedmiotowa działka powstała z podziału działki 237/4, która wchodziła w ciąg drogi powiatowej 1399Z Moryń - Orzechów.

W związku z podjętą uchwałą Nr XXVII/178/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. odcinek drogi oznaczony działka 237/7 został pozbawiony kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie go z użytkowania.

Nabyciem ww. działki zainteresowani są współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio z nią graniczących. Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pozwalają na sprzedaż nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej cześć nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Uzasadniając zastosowanie powyższego trybu należy zaznaczyć, że zbycie działki 237/7 nastąpi na rzecz wnioskodawców, którzy są współwłaścicielami nieruchomości bezpośrednio z nią graniczącymi tj. działek oznaczonych numerami: 270 i 268/1 położonych w Nowym Objezierzu, gmina Moryń oraz działki 309 położonej w obrębie ewidencyjnym Żelichów, gmina Cedynia. Nabycie działki przez zainteresowanych pozwoli im na poprawienie warunków zagospodarowania i swobodnego wykorzystywania ich nieruchomości. Ponadto z uwagi na kształt zbywanej działki 237/7 (prostokąt o wymiarach ok. 12m x 900m) oraz jej lokalizację (położenie pośród działek wnioskodawców), właściciel - Powiat Gryfiński nie ma możliwości zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości.

Stosownie do zapisów uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-12-29 12:16:36
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 12:16:36

Strona odwiedzona 159 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.