Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/235/2017 z dnia 2017-12-28

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) i art. 35a ust. 1 pkt 6a, pkt 7 lit. a - c, pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 2046; zm. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 777, poz. 935, poz. 1428) w zw. z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 926) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje :

§ 1 Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadaniu dotyczącym dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych o kwotę 4.320,00 zł

§ 2 Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 4.320,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W związku z niewykorzystaniem środków finansowych na następujących zadaniach:

 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 4.320,00 zł, istnieje potrzeba przeniesienia tych środków na zadanie z zakresu dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na bieżąco ubiega się duża ilość osób niepełnosprawnych. Środki pozostałe na tym zadaniu są niewystarczające w stosunku do ilości składanych wniosków. Przeniesione z w/w zadań środki w kwocie 4.320,00 zł umożliwią przyznawanie bieżących dofinansowań.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-12-29 12:22:31
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 12:22:31

Strona odwiedzona 62 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.