Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/237/2017 z dnia 2017-12-28

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, zmienionej:

 1. uchwałą nr XXVI/171/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 2. uchwałą nr XXVII/182/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 3. uchwałą nr XXVIII/187/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 4. uchwałą nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 5. uchwałą nr XXX/201/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 6. uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 7. uchwałą nr 447/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 8. uchwałą nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 9. uchwałą nr XXXII/222/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 10. uchwałą nr 485/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 11. uchwałą nr XXXIV/230/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039

wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2017- 2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową.

Projekt uchwały dotyczy:

 1. zmian wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039", które wg art. 229 ustawy o finansach publicznych, powinny być zgodne z budżetem jednostki co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
 2. zmian w załączniku nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039" w zakresie przedstawionych w niej podstawowych wielkości charakteryzujących wieloletnią prognozę finansową,
 3. zmian w załączniku nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020":
  1. zadanie bieżące pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" (pozycja 1.1.1.4): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 79 633,82 zł,
  2. zadanie pn. "Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy" (pozycja 1.1.1.12)": wyodrębnienie z zadania majątkowego wydatków bieżących w roku 2017 w kwocie 20 235,50 zł,
  3. zadanie majątkowe pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" (pozycja 1.1.2.2): zwiększenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 84 091,41 zł,
  4. zadanie majątkowe pn. "Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy" (pozycja 1.1.2.10): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 20 235,50 zł,
  5. zadanie bieżące pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" (pozycja 1.3.1.11): zmniejszenie nakładów łącznych i limitu wydatków w roku 2017 o 80 463,00 zł,
  6. zadanie bieżące pn. "Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie" (pozycja 1.3.1.15): zwiększenie nakładów łącznych i limitu zobowiązań o 149 923,76 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o 68 715,06 zł, w roku 2019 o 74 964,88 zł i w roku 2020 o 6 243,82 zł,
  7. zadanie majątkowe pn. "Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie" (pozycja 1.3.2.1): zmniejszenie nakładów łącznych i limitu wydatków w roku 2017 o 85 000,00 zł,
  8. zadanie majątkowe pn. "Przebudowa sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie" (pozycja 1.3.2.2): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 19 000,00 zł,
  9. zadanie majątkowe pn. "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami" (pozycja 1.3.2.4): zwiększenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 38 200,57 zł,
  10. zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (pozycja 1.3.2.8): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-29 12:50:13
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 12:50:13

Strona odwiedzona 133 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.