Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

3 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 4/2014 z dnia 2014-12-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 151 317,13 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 32 900,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 32 900,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 31 414,85 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 208,73 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 156,20 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 880,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 3 350,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 491,21 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 25 328,71 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 12 200,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 8 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4 000,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 200,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 281,01 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 2 121,26 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 58 159,75 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 703,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 500,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 203,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 5 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 3 028,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 3 028,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 790,27 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2 790,27 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 151 317,13 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 32 900,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 32 900,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 5 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 5 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 26 414,85 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 208,73 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 156,20 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 160,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 70,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 491,21 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 25 328,71 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 12 200,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 8 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4 000,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 200,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 281,01 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 2 121,26 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 58 159,75 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 703,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 500,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 203,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 5 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 3 028,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 3 028,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 790,27 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2 790,27 zł

§ 2. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 619/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 624/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 629/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 632/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 641/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 644/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 645/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 649/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 652/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 653/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 656/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 660/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 675/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 681/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 682/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 687/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 688/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 689/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 691/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 692/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 693/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 694/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 8.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 203,00 zł,
 2. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy o 2 121,26 zł,
 3. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 801-Oświata i wychowanie o 856,14 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 3 500,00 zł,
 4. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 8 000,00 zł, w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o 4 000,00 zł, w rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 200,00 zł i w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 2 790,27 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim" o 58 159,75 zł,
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma" o 25 328,71 zł,
 6. wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne o 3 028,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów biurowych, środków czystości i usług pocztowych,
 7. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 801-Oświata i wychowanie o 230,00 zł,
 8. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa sie plan wydatków jednostki o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
 9. wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki, zgodnie z którym zmniejsza się o 32 900,00 zł plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym rozdziale na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie bazodanowe wykorzystywane w urzędzie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-12-22 12:51:56
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 12:51:56

Strona odwiedzona 373 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.