Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

6 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 11/2015 z dnia 2015-01-22

w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm. 1), art. 90 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 2) oraz § 3 ust. 1 i 2 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2013 r. poz. 2075), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2015 w wysokości:

 1. 519,81 zł na jednego ucznia zasadniczej szkoły zawodowej,
 2. 94,10 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz.642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat. Natomiast, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Kalkulacja stawek dotacji:

 1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek nauki: 3 letnia zasadnicza szkoła zawodowa - 519,81 zł miesięcznie na ucznia. Ponieważ, nie jest jeszcze znana ostateczna wysokość subwencji oświatowej na 2015 rok wyliczonej w metryczce subwencji oświatowej dla Powiatu Gryfińskiego, dlatego do czasu ustalenia ostatecznej wysokości dotacji, w tych szkołach ustala się miesięczną kwotę dotacji na podstawie danych metryczki z 2014 roku.

 2. Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 5 243,3096

  Wskaźnik korygujący Di 0,9352602193

  Lp.Kategoria uczniówUczniowieWagaUczniowie przelicz.
  (kol. 3 x kol. 4 x Di)
  Kwota razem
  w zł (kol. 5 x A)
  123456
  Zadania szkolne:
  1Ucz, statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież13112,15838285163 750,17
  2Ucz. szkół ponadgimnazjalnych (P7)130,0820,9969873945 227,51
  3Ucz. szk. zawodowych (P8)130,192,31009274212 112,53
  Razem roczniexx15,46546298681 090
  Dotacja miesięczna na 1 uczniaxxx519,81
 3. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych: 3 letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych (forma stacjonarna) - 94,10 zł miesięcznie na ucznia. Kwota dotacji została ustalona na podstawie informacji udzielonych przez szkoły ponadgimnazjalne dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński: ZSP w Chojnie oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 4. Lp.Nazwa jednostkiLiczba
  uczniów
  Wydatki
  bieżące szkół
  Koszt 1
  ucznia/rok w zł
  (kol. 4 : kol. 3)
  Koszt 1
  ucznia/m-c w zł
  (kol. 5 : 12)
  50%
  (kol. 6 : 2)
  1234567
  1ZSP w Chojnie3996 921,732 485,17207,10103,55
  2ZSP Nr 2 w Gryfinie86185 377,712 155,55179,6389,81
  Razem125282 299,442 258,40188,2094,10

data opublikowania: 2015-01-23 08:13:49
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 08:13:49

Strona odwiedzona 379 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.