Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

8 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 22/2015 z dnia 2015-02-05

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się dysponentów budżetu Powiatu do realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem.

§ 3. Kwoty zmian w planie wydatków, powstałe w toku wykonywania budżetu, będą wprowadzone do harmonogramu w transzach miesięcznych, w wysokościach wynikających z podziału kwoty zwiększenia (zmniejszenia) przez liczbę miesięcy pozostających do końca roku budżetowego.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wprowadzone do harmonogramu wydatki mające charakter jednorazowy, będą zwiększały tylko jedną transzę miesięczną.

§ 5. Zmiany harmonogramu będą następowały w okresach nie dłuższych niż kwartalne, będąc następstwem zmian wprowadzonych uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.

§ 6. Środki finansowe dla jednostek, które finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazywane są do kwot faktycznie otrzymanych, chyba że kwota ustalona w harmonogramie jest niższa od kwoty otrzymanej dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) opracowany został harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, obejmuje on wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-02-06 12:39:42
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-06 12:39:42

Strona odwiedzona 281 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.