Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

9 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 24/2015 z dnia 2015-02-12

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 247 ust.1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4 471,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 4 471,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 4 471,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 213 062,98 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 208 591,98 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 113,98 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 208 478,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 4 471,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 4 471,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 208 591,98 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 208 591,98 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 5 118,72 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 113,98 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 203 359,28 zł

§ 3. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Wychowanie zdrowotne na całe życie" o 203 359,28 zł, finansowanych środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Agencją Narodową programu ERASMUS+ oraz wprowadza się wkład własny do projektu w kwocie 1 968,00 zł na szkolenie z zakresu obsługi platformy elektronicznej i 3 150,72 zł na różnice kursowe;
 2. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na realizację projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim" o 113,98 zł (środki na realizację projektu niewykorzystane w 2014 r.);
 3. zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2015 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, na zadania zlecone bieżące o 4 471,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka cudzoziemca w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-02-13 11:58:23
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 11:58:23

Strona odwiedzona 326 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.