Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

11 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 30/2015 z dnia 2015-02-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 366, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 451, poz. 526), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 27 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 20 000,00 zł
rozdział 70005-Godpodarka gruntami i nieruchomościami - 20 000,00 zł
dział 710-Działalność usługowa - 7 000,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 7 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 57 898,47 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 29 598,47 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 29 598,47 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 300,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 300,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 20 000,00 zł
  rozdział 70005-Godpodarka gruntami i nieruchomościami - 20 000,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 7 000,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 7 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 30 898,47 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 29 598,47 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 29 598,47 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 300,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 300,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 1 000,00 zł

§ 3. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

uchwałą nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
> uchwałą nr 28/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego w kategorii za wybitne wyniku w nauce w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, jednocześnie zmniejsza się o 1 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
 3. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa w 2015 roku, zgodnie z którym zwiększono powiatowi o 7 000,00 zł dotację celową na zadania zlecone bieżące w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany;
 4. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych w 2015 r., zgodnie z którym zwiększono powiatowi o 20 000,00 zł dotację celową na zadania zlecone bieżące w dziale 700-Gospodraka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gopspodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki obiektu gospodarczego posadowionego na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa;
 5. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa sie z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 29 598,47 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i gmin powiatu gryfińskiego uczestniczących w partnerstwie, niewykorzystanych w 2014 roku środków na realizację projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-02-27 11:55:51
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 11:55:51

Strona odwiedzona 342 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.