Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 51/2015 z dnia 2015-04-16

w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do stosowania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz powiatowych służbach, inspekcjach i strażach procedurę przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

W celu ujednolicenia trybu postępowania przed Zarządem Powiatu w Gryfinie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, powiatowe jednostki organizacyjnie oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, a także dla zapewnienia nadzoru nad realizacją projektów wprowadza się procedurę przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, za które odpowiedzialność finansową ponosi Powiat Gryfiński.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-04-17 11:10:07
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-17 11:10:07

Strona odwiedzona 341 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.