Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 52/2015 z dnia 2015-04-16

w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645; zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 379; zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877;zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 238), art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 4 - 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 ) oraz § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXV/266/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie w wysokości 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset zł) na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w powiecie gryfińskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 29/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Prezes Oddziału Powiatowego WOPR Oddział Powiatowy w Gryfinie zwrócił się z prośbą o udzielenia dotacji celowej na doposażenie Grupy Interwencyjnej WOPR w Gryfinie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w powiecie gryfińskim. Umożliwi to sprawne i skuteczne działanie Grupy Interwencyjnej WOPR podczas prowadzonych akcji ratowniczych na akwenach powiatu gryfińskiego, w tym podczas powodzi oraz innych katastrof naturalnych.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, przedstawiono we wniosku , złożonym przez prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie.

Sporządziła : Wioletta Glanc

data opublikowania: 2015-04-17 11:10:07
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-17 11:10:07

Strona odwiedzona 328 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.