Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

18 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 57/2015 z dnia 2015-04-22

w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących z terenu powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - zmiany: 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1072), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację od 1 września 2015 r. - przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie - zadań związanych z powoływaniem zespołów orzekających oraz wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących z terenu powiatu gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie pismem z dnia 16.03.2015 r. znak: PPP-Go/0712/1/2015 zwróciła się do Zarządu Powiatu w Gryfinie z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozszerzenie uprawnień poradni o wydawanie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących. Aktualnie udzielaniem porad i diagnozowaniem dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej zajmuje się Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie. Chcąc zapewnić ciągłość realizacji ww. zadań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie przejęłaby zadania dotyczące udzielania porad i diagnozowania dzieci niewidomych i słabo widzących z dniem 1 września 2015 r.

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia z dnia 18 września 2008 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) "orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego".

Rozszerzenie uprawnień poradni ułatwi, rodzicom dzieci niepełnosprawnych, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez poradnię. Ścisła współpraca pracowników poradni ze szkołami, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i ośrodkami zdrowia, stowarzyszeniami pozwoli na szybsze i efektywniejsze zdiagnozowanie dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz objęcie ich systemową pomocą. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zatrudnia odpowiednio przygotowaną kadrę do pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi oraz ma doświadczenie w pracy terapeutycznej.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

data opublikowania: 2015-04-23 12:36:27
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 12:36:27

Strona odwiedzona 258 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.