Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

19 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 59/2015 z dnia 2015-04-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 366, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 451, poz. 526, poz. 618, poz. 689, poz. 940, poz. 1085, poz. 1173, poz. 1177), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 123 144,83 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 84 000,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 84 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 479,39 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 4 479,39 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 32 744,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10 944,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21 800,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 1 921,44 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 1 921,44 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 123 144,83 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 10 944,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 10 944,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 84 000,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 84 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 479,39 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 45,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 4 434,39 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 21 800,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21 800,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 1 921,44 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 1 921,44 zł

§ 2. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 28/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 48/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • w uchwałą nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
  6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
  7. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 7.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 10 944,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi;
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 801-Oświata i wychowanie o 84 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 21 800,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych,
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa,
 4. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 4 479,39 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej płatności w ramach projektu "Młodzi aktywni" (środki na realizację projektu wpłynęły w 2014 r.) oraz środków zwróconych przez uczestnika projektu, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków projektu o 4 434,39 zł i planu wydatków jednostki w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy o 45,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-05-05 10:18:02
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 10:18:02

Strona odwiedzona 325 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.