Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 63/2015 z dnia 2015-05-07

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Magdaleną Budzisz Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502; zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze złożonym w dniu 04 maja 2015 r. wypowiedzeniem umowy o pracę przez Panią Magdalenę Budzisz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, rozwiązuje się umowę o pracę na czas określony, zawartą dnia 27 października 2014 r. z Panią Magdaleną Budzisz Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, który upłynie dnia 23 maja 2015 r.

§ 2. Zobowiązuje się Panią Magdalenę Budzisz do protokolarnego przekazania majątku i dokumentacji zarządzanej placówki Pani Mariannie Kołodziejskiej - Nowickiej w dniach 21 - 22 maja 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku ze złożonym przez Panią Magdalenę Budzisz podaniem o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, konieczne jest zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu.

data opublikowania: 2015-05-08 10:05:27
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 10:05:27

Strona odwiedzona 168 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.