Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 91/2015 z dnia 2015-07-02

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się umowę o pracę zawartą dnia 21 maja 2015 r. z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie z dniem 14 lipca 2015 r.

§ 2. Zobowiązuje się Panią Mariannę Kołodziejską - Nowicką do protokolarnego przekazania majątku i dokumentacji zarządzanej placówki Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Pani Agacie Miłek, w dniu rozwiązania umowy o pracę, o którym mowa w §1.

§ 3. Z dniem 14 lipca 2015 r. cofa się upoważnienie Pani Mariannie Kołodziejskiej - Nowickiej p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej przez siebie jednostki.

§ 4. Z dniem 14 lipca 2015 r. traci moc uchwała nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

W związku z zatrudnieniem Pani Agaty Miłek na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką, pełniącą dotychczas obowiązki dyrektora w powyższej placówce oraz cofnięcie jej upoważnienia do składania oświadczeń woli.

data opublikowania: 2015-07-03 15:15:19
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-03 15:15:19

Strona odwiedzona 222 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.