Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 93/2015 z dnia 2015-07-02

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 2015 r. poz. 357) oraz § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Teresy Ochal-Żmijewskiej - nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Edward Piotrowski - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
 4. Anna Żwirska - ekspert,
 5. Regina Mijal - ekspert.

§ 2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Justyny Chmielewskiej - nauczycielki w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Małgorzata Wakuluk - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
 4. Anna Żwirska - ekspert,
 5. Dariusz Borowski - ekspert.

§ 3. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Rekść - pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Filia w Chojnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Jolanta Majewska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,
 4. Regina Mijal - ekspert,
 5. Anna Żwirska - ekspert.

§ 4. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Ciszewskiej - nauczycielki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji,
 2. desygnowany przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 3. Maciej Puzik - wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 4. Dariusz Borowski - ekspert,
 5. Małgorzata Wójcik - ekspert.

§ 5. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 6. Z tytułu uczestniczenia w pracy komisji egzaminacyjnej ustala się ekspertom wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za przeprowadzenie jednego postępowania egzaminacyjnego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji egzaminacyjnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego spełnili wymaganie jakim jest odbycie stażu i przedłożyli we wnioskach o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego wszystkie wymagane dokumenty.

Zgodnie z art. 9 g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, należy powołać komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Po zdaniu egzaminu, nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W przypadku powiatów kompetencje powołania komisji należą do Zarządu.

W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2015-07-03 15:21:43
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-03 15:21:43

Strona odwiedzona 282 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.