Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

29 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 100/2015 z dnia 2015-07-09

w sprawie zmiany uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W zasadach gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr 555/2009 Zarząd Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 23/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 121 w ust. 4 skreśla się zdanie drugie;
 2. § 122 otrzymuje brzmienie: "§ 122.1. Umożliwia się dokonanie sprzedaży służbowego telefonu komórkowego wraz z akcesoriami w pierwszej kolejności dotychczasowemu jego użytkownikowi lub innemu pracownikowi Starostwa, jeżeli nie spowoduje to naruszenia umowy z operatorem telefonii komórkowej oraz jeśli pracownik nie skorzystał z niniejszej możliwości przez ostatnie 2 lata.
  2. Sprzedaży karty SIM (cesji numeru) można dokonać jej dotychczasowemu użytkownikowi w szczególności względem pracownika, który nawiązując stosunek pracy dokonał cesji własnego numeru na rzecz Powiatu lub jego jednostki. Koszt cesji numeru uiszcza jego nabywca.
  3. Ustalenia wartości telefonów komórkowych dokonuje Zarząd Powiatu w oparciu o wycenę uzyskaną z komisu.
  4. Sprzedaż telefonu komórkowego jego dotychczasowemu użytkownikowi następuje za cenę 20% wyższą od ceny ustalonej przez Zarząd Powiatu, natomiast sprzedaż innemu pracownikowi Starostwa, nie będącemu jego dotychczasowym użytkownikiem następuje za cenę 10% wyższą od ceny ustalonej przez Zarząd.
  5. W przypadku nie dokonania sprzedaży telefonów komórkowych wraz z akcesoriami dotychczasowym użytkownikom bądź pozostałym pracownikom Starostwa Zarząd Powiatu podejmuje decyzję bądź o sprzedaży telefonów w trybie aukcji bądź o sprzedaży bezpośrednio do komisu.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) do zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. W związku z tym Zarząd Powiatu w Gryfinie określa dla Starostwa Powiatowe w Gryfinie i jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego zasady gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi, a także wprowadza zmiany do niniejszych zasad.

data opublikowania: 2015-07-10 11:53:15
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-10 11:53:15

Strona odwiedzona 248 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.