Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

30 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 102/2015 z dnia 2015-07-15

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j: Dz. U. z 2013r., poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz. U. z 2015r., poz. 782), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy części działki gruntu oznaczonego nr 169 o pow.25m2, położonego w obrębie 4 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego znajdującego się w trwałym zarządzie Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem pod pawilon handlowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona nr działki 169 o pow.0,36ha położona w obrębie 4 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.

Część ww. nieruchomości o pow. 25m2 zajętej pod pawilon handlowy stanowi przedmiot umowy dzierżawy (umowa zawarta z Panem Stanisławem Dereń na okres do 16.07.2015r.). Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy, dzierżawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna - trwały zarządca, ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zwartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie organem właściwym, jak i organem nadzorującym jest Zarząd Powiatu w Gryfinie, zasadne jest wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat.

data opublikowania: 2015-07-16 12:31:38
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-16 12:31:38

Strona odwiedzona 256 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.